Týdenní plán (7. – 11. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slabika, hláska, rozdělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky

  • učebnice – str. 40 – 43
  • pracovní sešit 1. díl – str. 28 – 30
  • písanka 1. díl – str. 28, 29     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, plošná orientace, úlohy o věku, rozklad čísel, rovnost, krokování, prostorová orientace, číselná osa, rozdělování, počítání s penězi

využitá prostředí: parkety, sčítací trojúhelníky, vláčky, krokování, krychlové stavby, kostky, dřívka, autobus, mince

  • pracovní sešit 1. díl – str. 39, 40
  • pracovní sešit 2. díl – str. 44, 45

 

PRVOUKA

zvířata v zimě

  • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

  • učebnice – str. 18
  • pracovní sešit – str. 15, 17

Comments are closed.