Týdenní plán (14. – 18. 12.)

ČESKÝ JAZYK

krátké a dlouhé samohlásky, psaní u, ú, ů

  • učebnice – str. 43 – 45
  • pracovní sešit 1. díl – str. 30 – 32
  • písanka 1. díl – str. 30, 31     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, geometrické útvary, geometrická tělesa, počítání s penězi, jednotky délky – centimetr, krokování, kombinatorika, rovnost, plošná představivost 

využitá prostředí: dřívka, autobus, mince, výstaviště, děda Lesoň, parkety

  • pracovní sešit 2. díl – str. 45 – 47

 

PRVOUKA

Vánoce

  • učebnice – str. 34, 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

Christmas

  • učebnice – str. 68, 69
  • pracovní sešit – str. 66, 67

Comments are closed.