Týdenní plán (4. – 8. 1.)

ČESKÝ JAZYK

dvojhlásky OU a AU, slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

  • učebnice – str. 46 – 49
  • pracovní sešit 1. díl – str. 33 – 36
  • písanka 1. díl – str. 32, 33

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, číselná osa, práce s tabulkou, části celku, rozklad čísel, geometrické útvary

využitá prostředí: autobus, sčítací tabulka, pavučiny, házení kostkou

  • pracovní sešit 2. díl – str. 48 – 50

 

PRVOUKA

Tři králové

Zima – zimní měsíce, počasí, příroda

  • učebnice – str. 32, 33, 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo: loud, quiet, fast, slow

  • učebnice – str. 19 – 21
  • pracovní sešit – str. 16, 18, 19

Comments are closed.