Týdenní plán (11. – 15. 1.)

ČESKÝ JAZYK

slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

  • učebnice – str. 47 – 49
  • pracovní sešit 1. díl – str. 34/6, 35, 36
  • písanka 1. díl – str. 33
  • písanka 2. díl – str. 2, 3

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, sčítání a odčítání do 100, rozdělování, rovnost, geometrické útvary, rýsování podle pravítka

využitá prostředí: dřívka, hadi, parkety, děda Lesoň, výstaviště, pavučiny, krychlové stavby, hodiny, vláčky, sčítací trojúhelníky

  • pracovní sešit 2. díl – str. 50/1, 51, 52, 53

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě

  • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

  • učebnice – str. 22 – 24
  • pracovní sešit – str. 20, 21

Comments are closed.