Týdenní plán (18. – 22. 1.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky

psaní Y, Ý po tvrdých souhláskách

  • učebnice – str. 51 – 53
  • pracovní sešit 1. díl – str. 37 – 39
  • písanka 2. díl – str. 4, 5

 

MATEMATIKA

orientace v číslech 0 – 100, sčítání a odčítání do 100, práce se stovkovou tabulkou, geometrické útvary a tělesa, násobky

využitá prostředí: autobus, oblékání krychle, výstaviště, vizitky, dětský park

  • pracovní sešit 2. díl – str. 50/3, 52/2, 54 – 57

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě, ptáci v krmítku

  • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

  • učebnice – str. 24, 25
  • pracovní sešit – str. 21, 22

Comments are closed.