Týdenní plán (25. – 28. 1.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky

psaní I, Í po měkkých souhláskách

  • učebnice – str. 54 – 56
  • pracovní sešit 1. díl – str. 40, 41
  • písanka 2. díl – str. 5, 6

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 100, práce s tabulkou, číselná osa, krokování, úlohy o věku, prostorová představivost

využitá prostředí: krokovací pás, rodina, sčítací tabulka, krychlové stavby

  • pracovní sešit 2. díl – str. 52/2, 58 – 60

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě, ptáci v krmítku

  • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

  • učebnice – str. 26, 27
  • pracovní sešit – str. 23, 24

Comments are closed.