Týdenní plán (1. – 5. 2.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky – souhrnné opakování

  • učebnice – str. 57 – 60
  • pracovní sešit 1. díl – str. 42 – 44
  • písanka 2. díl – str. 6, 7

 

MATEMATIKA

násobky 2 a 3, sčítání a odčítání do 100, práce s tabulkou, práce s jízdním řádem, části celku, geometrické útvary a tělesa, rýsování

využitá prostředí: sčítací trojúhelníky, autobus, neposedové, sčítací tabulka, děda Lesoň

  • pracovní sešit 2. díl – str. 61 – 63

 

PRVOUKA

Naše tělo

  • učebnice – str. 36

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

  • učebnice – str. 28, 29
  • pracovní sešit – str. 25 – 27

Comments are closed.