Týdenní plán (8. – 12. 2.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky – souhrnné opakování

  • učebnice – str. 57 – 60
  • pracovní sešit 1. díl – str. 45 – 48
  • písanka 2. díl – str. 8, 9

 

MATEMATIKA

násobky 2,3 a 4, sčítání a odčítání do 100, počítání s mincemi, plošná a prostorová představivost

využitá prostředí: rodina, pavučiny, mince, parkety, sousedé, výstaviště, krychlové stavby, dětský park, autobus

  • pracovní sešit 2. díl – str. 64 – 67

 

PRVOUKA

Naše tělo – kostra, orgánové soustavy

  • učebnice – str. 36

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

  • učebnice – str. 32, 33
  • pracovní sešit – str. 30

Comments are closed.