Týdenní plán (22. – 26. 2.)

ČESKÝ JAZYK

tvary slov

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

  • učebnice – str. 62 – 65
  • pracovní sešit 2. díl – str. 4, 5
  • písanka 2. díl – str. 10, 11

 

MATEMATIKA

násobky 6, násobení, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost

využitá prostředí: sčítací trojúhelníky, dětský park, násobilkové trio, dřívka, parkety, vláčky, děda Lesoň, krychlové stavby, pavučiny

  • pracovní sešit 2. díl – str. 69/2, 70/1,4, 71 -73

 

PRVOUKA

Naše tělo – smysly, zdraví

  • učebnice – str. 37 – 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

  • učebnice – str. 35, 36
  • pracovní sešit – str. 32, 33

Comments are closed.