Týdenní plán (8. – 12. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

  • učebnice – str. 62 – 65
  • pracovní sešit 2. díl – str. 6, 7
  • písanka 2. díl – str. 12, 13

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, počítání s mincemi, práce s tabulkou, geometrie – rýsování, měření

využitá prostředí: mince, násobilková tabulka, dětský park, autobus, hadi, krokování, neposedové

nové prostředí: násobilkové čtverce

  • pracovní sešit 2. díl – str. 74 – 77

 

PRVOUKA

Naše tělo – nemoc a úraz, naše zdraví

  • učebnice – str. 37 – 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

  • učebnice – str. 37
  • pracovní sešit – str. 34, 35

Comments are closed.