Týdenní plán (15. – 19. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

  • učebnice – str. 62 – 65
  • pracovní sešit 2. díl – str. 8, 9
  • písanka 2. díl – str. 14, 15

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, práce s tabulkou, plošná a prostorová představivost

využitá prostředí: autobus, krokování, výstaviště, násobilkové čtverce, pavučiny, dřívka, násobilkové trio, hadi

  • pracovní sešit 2. díl – str. 75/1, 76/1, 3, 4, 78 – 80

 

PRVOUKA

Roční období, měsíce

  • učebnice – str. 40 – 42

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

  • učebnice – str. 38, 39
  • pracovní sešit – str. 36, 37

Comments are closed.