Týdenní plán (22. – 26. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

  • učebnice – str. 62 – 65
  • pracovní sešit 2. díl – str. 11, 12, 14
  • písanka 2. díl – str. 16, 17

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, počítání s mincemi

využitá prostředí: násobilkové trio, hadi, krokování, děda Lesoň, parkety 

  • pracovní sešit 2. díl – str. 76/1, 80
  • pracovní sešit 3. díl – str. 84, 85

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

  • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

  • učebnice – str. 40, 41
  • pracovní sešit – str. 38

Comments are closed.