Týdenní plán (29. – 31. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

  • učebnice – str. 62 – 65
  • pracovní sešit 2. díl – str. 13 – 15
  • písanka 2. díl – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, části celku, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, sčítací trojúhelníky, parkety, násobilkové čtverce, autobus, děda Lesoň

  • pracovní sešit 3. díl – str. 86, 87

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

  • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it a (snake)? I don´t know. It´s a television.

  • učebnice – str. 42
  • pracovní sešit – str. 39

Comments are closed.