Týdenní plán (6. – 9. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

  • učebnice – str. 67 – 69
  • pracovní sešit 2. díl – str. 16, 21/1
  • písanka 2. díl – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: autobus, děda Lesoň, parkety, dřívka

  • pracovní sešit 3. díl – str. 87 – 89

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře

  • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my…? Is it in …?

  • učebnice – str. 43
  • pracovní sešit – str. 40

Comments are closed.