Týdenní plán (12. – 16. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

  • učebnice – str. 67 – 69
  • pracovní sešit 2. díl – str. 17
  • písanka 2. díl – str. 21, 22

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krokování, autobus, parkety, rodina, pavučiny, násobilkové čtverce, výstaviště

  • pracovní sešit 3. díl – str. 90 – 92

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře, části rostlin

  • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

  • učebnice – str. 44
  • pracovní sešit – str. 41

Comments are closed.