Týdenní plán (19. – 23. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami bě, pě, vě, mě

  • učebnice – str. 70 – 72
  • pracovní sešit 2. díl – str. 18
  • písanka 2. díl – str. 23

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krychlové stavby, sčítací trojúhelníky, parkety, autobus, děda Lesoň, krokování, pavučiny

nové prostředí: geoboard

  • pracovní sešit 3. díl – str. 93 – 95

 

PRVOUKA

Jaro, stromy na jaře, části stromu

Den Země

  • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

upstairs/downstairs, on the left/on the right

  • učebnice – str. 45
  • pracovní sešit – str. 42

Comments are closed.