Týdenní plán (26. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

  • učebnice – str. 70 – 75
  • pracovní sešit 2. díl – str. 19, 20, 21/2
  • písanka 2. díl – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobky 7, násobení, sčítání a odčítání do 100, porovnávání, rovnost, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, délka, šířka, obvod, počítání s penězi

využitá prostředí: pavučiny, autobusové linky, dřívka, děda Lesoň, mince

  • pracovní sešit 3. díl – str. 95/2, 4, str. 96 – 98

 

PRVOUKA

Jaro – stromy na jaře, vývoj plodu

  • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my phone? Is it on/in … ?

  • učebnice – str. 46
  • pracovní sešit – str. 43

Comments are closed.