Týdenní plán (3. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

  • učebnice – str. 76 – 78
  • pracovní sešit 2. díl – str. 22 – 24
  • písanka 2. díl – str. 26

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, krokování, výstaviště, děda Lesoň, součtové trojúhelníky, neposedové, plán stavby

  • pracovní sešit 3. díl – str. 99 – 101

 

PRVOUKA

Jaro u vody, koloběh vody, hospodaření s vodou

  • učebnice – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

  • učebnice – str. 47
  • pracovní sešit – str. 44, 45

Comments are closed.