Depistáž

Milí rodiče,

ve dnech 20. a 21. 5. proběhne ve třídě depistáž – orientační posouzení úrovně čtení a psaní ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. V pátek 7. 5. pošlu po dětech dva listy papíru: 1) dotazník pro rodiče (je oboustranný), 2) informovaný souhlas – prosím o vyplnění a zaslání po dětech zpět v dalším týdnu prezenční výuky (od 17. 5.).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Comments are closed.