Týdenní plán (10. – 14. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

  • učebnice – str. 76 – 78
  • pracovní sešit 2. díl – str. 22, 24, 25
  • písanka 2. díl – str. 27, 28

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, obsah

využitá prostředí: součtové trojúhelníky, neposedové, vizitky, pavučiny, rodina, dřívka

  • pracovní sešit 3. díl – str. 99/3, 101/1, 102, 103

 

PRVOUKA

Jaro u vody, voda jako místo pro život

  • učebnice – str. 48, 49
  • pracovní list rozdaný ve škole

 

ANGLICKÝ JAZYK

In my garden

cílové učivo:

a bird, a butterfly, a snail, a spider, a ladybird, a bee, an ant

  • učebnice – str. 48, 49
  • pracovní sešit – str. 46

Comments are closed.