Týdenní plán (17. – 21. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – slovesa

  • učebnice – str. 80, 81
  • pracovní sešit 2. díl – str. 26, 27
  • písanka 2. díl – str. 29

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: mince, krokování, geoboard, vláčky, pavučiny, násobilkové čtverce

  • pracovní sešit 3. díl – str. 104 – 106

 

PRVOUKA

Jarní les, ptáci

  • učebnice – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

In my garden

cílové učivo:

a bird, a butterfly, a snail, a spider, a ladybird, a bee, an ant

  • učebnice – str. 48, 49
  • pracovní sešit – str. 47

Comments are closed.