Týdenní plán (24. – 28. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

  • učebnice – str. 80 – 83
  • pracovní sešit 2. díl – str. 27, 28
  • písanka 2. díl – str. 30

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, obvod a obsah

využitá prostředí: geoboard, vláčky, mince, výstaviště, hadi, vizitky, parkety, děda Lesoň, plán stavby, pavučiny, střih pro pokojík

  • pracovní sešit 3. díl – str. 105/1, 2, 106/4, 107 – 109

 

PRVOUKA

Jarní les, ptáci, včely

  • učebnice – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

  • učebnice – str. 50, 51
  • pracovní sešit – str. 48

Comments are closed.