Týdenní plán (31. 5. – 4. 6.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

psaní velkých písmen – vlastní jména

  • učebnice – str. 84, 85
  • pracovní sešit 2. díl – str. 29, 30
  • písanka 2. díl – str. 31

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, úlohy o věku, práce s tabulkou

využitá prostředí: plán stavby, pavučiny, vláčky, sčítací trojúhelníky, autobus, krokování, násobilkové čtverce, geoboard

  • pracovní sešit 3. díl – str. 109/2, 3, 110 – 112

 

PRVOUKA

hospodářská zvířata

  • učebnice – str. 52, 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

I´m wearing…

  • učebnice – str. 52
  • pracovní sešit – str. 49

Comments are closed.