Týdenní plán (7. – 11. 6.)

ČESKÝ JAZYK

psaní velkých písmen – vlastní a místní jména

  • učebnice – str. 86, 87
  • pracovní sešit 2. díl – str. 31, 32
  • písanka 2. díl – str. 32

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, geometrická tělesa ve čtvercové síti, části celku, úlohy s mincemi, slovní úlohy

využitá prostředí: krokování, geoboard, podlaží, koláče, mince, děda Lesoň, dřívka

  • pracovní sešit 3. díl – str. 111/2, 112 – 115

 

PRVOUKA

hospodářská zvířata, domácí ptáci

  • učebnice – str. 52 – 55

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

I´m wearing…

  • učebnice – str. 53, 54
  • pracovní sešit – str. 50, 51

Comments are closed.