Důležitá sdělení:

Týdenní plán (19. – 23. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 72
 • pracovní sešit 2. díl – str. 18, 19
 • písanka 2. díl – str. 23, 24

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krychlové stavby, sčítací trojúhelníky, parkety, autobus, děda Lesoň, krokování, pavučiny, geoboard

 • pracovní sešit 3. díl – str. 93 – 96

 

PRVOUKA

Jaro, stromy na jaře, části stromu

Den Země

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

 • učebnice – str. 45
 • pracovní sešit – str. 42

Projektový den 26. 4. – Ochrana mořských želv

Milí rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k plánovanému projektovému dni 26. 4. na téma Ochrana mořských želv.

https://forms.office.com/r/TvkLbL4dB9

Děkujeme. 🙂 

Výuka čtvrtek 15. 4.

Milí rodiče,
ve čtvrtek 15. 4. nebude on-line výuka, děti dostanou pouze zadané úkoly. Důvodem je plánovaná práce učitelů na školní zahradě. Bližší info zde: https://www.zseden.cz/2021/04/06/ucitele-budou-pracovat-na-zahrade/
Děkuji za pochopení. 🙂
Lucie Šmídová

Týdenní plán (12. – 16. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 17
 • písanka 2. díl – str. 21, 22

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krokování, autobus, parkety, rodina, pavučiny, násobilkové čtverce, výstaviště

 • pracovní sešit 3. díl – str. 90 – 92

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře, části rostlin

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

 • učebnice – str. 44
 • pracovní sešit – str. 41

Informace k otevírání školy

Milí rodiče,

na následujícím odkazu naleznete informace k otevírání školy.

https://www.zseden.cz/2021/04/07/postupne-otevirani-skoly-od-12-4-2021/

Týdenní plán (6. – 9. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 16, 21/1
 • písanka 2. díl – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: autobus, děda Lesoň, parkety, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 87 – 89

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my…? Is it in …?

 • učebnice – str. 43
 • pracovní sešit – str. 40

Zvedni hlavu – fotografická soutěž – hlasování

Milí rodiče,

zde můžete hlasovat a spolurozhodovat o vítězích fotografické soutěže “Zvedni hlavu”.

https://www.zseden.cz/2021/03/14/zvedame-hlavu/

Týdenní plán (29. – 31. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 13 – 15
 • písanka 2. díl – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, části celku, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, sčítací trojúhelníky, parkety, násobilkové čtverce, autobus, děda Lesoň

 • pracovní sešit 3. díl – str. 86, 87

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it a (snake)? I don´t know. It´s a television.

 • učebnice – str. 42
 • pracovní sešit – str. 39

Týdenní plán (22. – 26. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 11, 12, 14
 • písanka 2. díl – str. 16, 17

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, počítání s mincemi

využitá prostředí: násobilkové trio, hadi, krokování, děda Lesoň, parkety 

 • pracovní sešit 2. díl – str. 76/1, 80
 • pracovní sešit 3. díl – str. 84, 85

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 40, 41
 • pracovní sešit – str. 38

Informace ke školní družině

Milí rodiče,

s dětmi, které chodí letos do školní družiny, počítáme i příští rok. Nemusí se znovu přihlašovat.

Kdo nechodí a chtěl by příští rok začít, může si přihlášku zajistit u vedoucí paní vychovatelky Novotné.

V případě odhlášení z družiny dejte vědět panu vychovateli Saidlovi.

Děkujeme za spolupráci.

L. Šmídová