2 Týdenní plán:

Týdenní plán 21.-25.10.

ČJ

Umím psát na cestách- do str.18

PS-do str.23-Slova protikladná

-opakujeme slabiky, slova nadřazená, podřazená

-diktát, opis, přepis

Čtení  ve škole z knihy:” Teta to plete”- na pokrač.

Doma- ” Adélka a zlobidýlko”

M

PS-(Hejného metoda) do str. 30

-trénovat početní operace do 40(100)

-desetiminutovka

 PK

Opakování- “Podzim včetně savců ” -test (st)

 

 

Týdenní plán 14.- 18.10.

ČJ

Umím psát na cestách- do str. 15

PS do str. 20- Slovo, slovní význam

-dělení slov podle slabik, určování počtu slov ve větě

-opis, přepis, diktát

Čtení  ve škole z knihy:” Teta to plete”- na pokrač.

Doma- ” Adélka a zlobidýlko”

M

PS-do str. 26(Hejného metoda)

-trénovat početní operace do 40- 100

-slovní úlohy

-desetiminutovka

-hravé zkoušení u interaktivní tabule

PK

Savci v podzimním lese

Projekt- MOZAIKA SAMETU- dokončení

TV

Bruslení- 17.10. 19

 

 

 

Týdenní plán 7.-11.10.

ČJ

Umím psát na cestách-do str. 14

PS- do str.19-Slova nadřazená, podřazená

Opakování- abeceda, druhy vět, řazení slov podle abecedy

– opis, přepis, diktát

Čtení  ve škole z knihy:” Teta to plete”- na pokrač.

Doma- “Adélka a zlobidýlko”

M

Hejného metoda-do str. 23, Autobus, početní řetězce

Slovní úlohy, početní operace do 35

PK

Význam lesa, houby, procházka- poznávání listnatých a jehličnatých stromů, sbírání listů

TV

Šplh, vybíjená

VV

Podzimní tvoření

Týdenní plán 30.9-4.10. 2019

ČJ

Umím psát na cestách-do str.14

-druhy vět- uč. str.21-26, PS do str.17-poznávání, pojmenovávání

-abeceda- opakovat, řazení slov podle abecedy

-opis, přepis

Čtení z knihy: Adélka a zlobidýlko-doma(povinná četba)

Čtení z knihy: Teta to plete (v ZŠ)

M

PS do str. 22, slovní úlohy, vláčky, krychlové stavby

-trénovat početní operace do 25

-akce: Malý stavitel-stavba Karlova mostu (návštěva z MTU)

-desetiminutovka

PK

Podzim, uč. str. 10-11

Drakiáda

TV

-pohybové hry

-skákání přes švihadlo, vybíjená

HV

-rytmizace slov

-hudební hádanky

 

Týdenní plán 23.9.-27.9. 2019

ČJ

Umím psát na cestách- do str.11

– druhy vět- učebnice str. 21-25, PS str. do str. 15

-abeceda- opakovat, řazení slov podle abecedy

-opakujeme hláska, písmeno, počet slov ve větě

-opis, přepis, diktát

Čtení z knihy: Adélka a zlobidýlko-doma(povinná četba)

Čtení z knihy: Teta to plete (v ZŠ)

M

PS-do str.20 -trénovat početní operace do 25, slovní úlohy, početní řetězce

-desetiminutovka

 

PK

Podzim, uč. str.8-9

TV

-vybíjená, pravidla hry, skákání přes švihadlo, pohybové hry

 

HV

-opakování písní, vnímat rytmus

Týdenní plán 16.-20.9.

ČJ

– znát abecedu, řazení slov podle abecedy

– opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě

– opis, přepis, diktát

-PS do str.- 13

– báseň ” Slova”-naučit se, recitace

-písanka “Umím psát na cestách” do str. 9

– čtení z knihy : Adélka a zlobidýlko

M

-PS  do str. 18-19

-slovní úlohy, trénovat početní operace do 25

-krychlové stavby, krokování

-desetiminutovka

PK 

-Projekt- “MOZAIKA SAMETU”- 17. 11. 1989

-smysl, obsah, myšlenková mapa, ztvárnění

TV

-skok do písku s rozeběhem

– běh na 200 m, 50 m na čas 

HV

-opakování známých písní, nácvik nových: Jaro, léto…, Muchomůrka

Týdenní plán 9.-13.9. 2019

Čj 

– abeceda, řazení slov podle abecedy

– opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě

-písanka 1- Umím psát na cestách( do str. 8)

– vyprávění

M

 Hejného metoda- (str.4-10) pyramidy, pavučiny, krychlové stavby, krokování, sčítání a odčítání do 25

PK

Já a můj svět-(str. 4-7)- Naše škola

                                           Bezpečnost

                                          

                                         

 

Týdenní plán 17. – 21. června 2019

 • proběhne vyúčtování za ŠVP, přeplatek bude vložen na konto dětí do ŠOP
 • poslední týden školy se chodí do školy bez přezouvání, předání skříněk v pondělí 24. 6., VYKLIZENÍ DO PÁTKU 21. 6. – sundat zámky
 • 18. 6. Run and Help – 8:00 – 8:45

 

přinést:

 • kartičku k Run and Help
 • testy – prohlédnuté
 • hodnocení za červen
  • děkuji

 

český jazyk

 • opakování
 • společné čtení
 • čtení s porozumění

matematika

 • PS do str. 116
 • nové prostředí – rodina
 • autobus, hadi
 • stavby z krychlí
 • krokování
 • dřívka, sousedé
 • kombinatorika
 • oprav chybný výpočet
 • neposedové

prvouka

 • opakování
 • bezpečnost o prázdninách

Týdenní plán 10. – 14. 6. 2019

matematika

 • PS do str. 112
 • krokování
 • mince
 • krychlové stavby
 • hadi
 • sousedé
 • součtové trojúhelníky
 • dopiš počet

český jazyk

 • opakování
 • čtení s porozuměním
 • výrazné čtení, hlasité
 • opis, přepis, diktát
 • popis
 • DOBROVOLNÝ ÚKOL DO ČTVRTKA 13. 6. NAUČIT BÁSEŇ – ŽÁČEK J. – ABECEDA

prvouka

 • PS do str. 81
 • chystáme se na prázdniny
 • opakování léto
 • léto – pole, les

Týdenní plán 3. – 7. června 2019

matematika

 • krokování, rovnice, přepis
 • dokresli a doplň
 • parkety
 • mince
 • barevné trojice
 • krychlové stavby
 • vláčky
 • PS do str. 110

český jazyk

 • písanka dokončit
 • Lili a Vili dokončit
 • napiš pohled
 • prvky výrazného čtení
 • plynulost čtení
 • dobrovolný úkol – vymysli zaklínadlo, aby přivolalo déšť, zapiš do sešitu
 • W, w, Q, q, X, x
 • naučit písničku abeceda – na melodii “pásla ovečky” – jen písmena abecedy

prvouka

 • léto na poli
 • léto v lese
 • opakování
 • PS do str. 78, 79

 

 • opakování z matematiky, českého jazyka a prvouky

 

 • 10. 6. divadlo Ponec, 90 Kč ze ŠOP, s sebou svačinu a pití