Týdenní plány:

Týdenní plán (10. – 14. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

 • učebnice – str. 76 – 78
 • pracovní sešit 2. díl – str. 22, 24, 25
 • písanka 2. díl – str. 27, 28

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, obsah

využitá prostředí: součtové trojúhelníky, neposedové, vizitky, pavučiny, rodina, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 99/3, 101/1, 102, 103

 

PRVOUKA

Jaro u vody, voda jako místo pro život

 • učebnice – str. 48, 49
 • pracovní list rozdaný ve škole

 

ANGLICKÝ JAZYK

In my garden

cílové učivo:

a bird, a butterfly, a snail, a spider, a ladybird, a bee, an ant

 • učebnice – str. 48, 49
 • pracovní sešit – str. 46

Týdenní plán (3. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

 • učebnice – str. 76 – 78
 • pracovní sešit 2. díl – str. 22 – 24
 • písanka 2. díl – str. 26

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, krokování, výstaviště, děda Lesoň, součtové trojúhelníky, neposedové, plán stavby

 • pracovní sešit 3. díl – str. 99 – 101

 

PRVOUKA

Jaro u vody, koloběh vody, hospodaření s vodou

 • učebnice – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 47
 • pracovní sešit – str. 44, 45

Týdenní plán (26. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 75
 • pracovní sešit 2. díl – str. 19, 20, 21/2
 • písanka 2. díl – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobky 7, násobení, sčítání a odčítání do 100, porovnávání, rovnost, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, délka, šířka, obvod, počítání s penězi

využitá prostředí: pavučiny, autobusové linky, dřívka, děda Lesoň, mince

 • pracovní sešit 3. díl – str. 95/2, 4, str. 96 – 98

 

PRVOUKA

Jaro – stromy na jaře, vývoj plodu

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my phone? Is it on/in … ?

 • učebnice – str. 46
 • pracovní sešit – str. 43

Týdenní plán (19. – 23. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 72
 • pracovní sešit 2. díl – str. 18
 • písanka 2. díl – str. 23

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krychlové stavby, sčítací trojúhelníky, parkety, autobus, děda Lesoň, krokování, pavučiny

nové prostředí: geoboard

 • pracovní sešit 3. díl – str. 93 – 95

 

PRVOUKA

Jaro, stromy na jaře, části stromu

Den Země

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

upstairs/downstairs, on the left/on the right

 • učebnice – str. 45
 • pracovní sešit – str. 42

Týdenní plán (12. – 16. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 17
 • písanka 2. díl – str. 21, 22

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krokování, autobus, parkety, rodina, pavučiny, násobilkové čtverce, výstaviště

 • pracovní sešit 3. díl – str. 90 – 92

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře, části rostlin

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

 • učebnice – str. 44
 • pracovní sešit – str. 41

Týdenní plán (6. – 9. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 16, 21/1
 • písanka 2. díl – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: autobus, děda Lesoň, parkety, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 87 – 89

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my…? Is it in …?

 • učebnice – str. 43
 • pracovní sešit – str. 40

Týdenní plán (29. – 31. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 13 – 15
 • písanka 2. díl – str. 18, 19

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, části celku, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, sčítací trojúhelníky, parkety, násobilkové čtverce, autobus, děda Lesoň

 • pracovní sešit 3. díl – str. 86, 87

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it a (snake)? I don´t know. It´s a television.

 • učebnice – str. 42
 • pracovní sešit – str. 39

Týdenní plán (22. – 26. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 11, 12, 14
 • písanka 2. díl – str. 16, 17

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, počítání s mincemi

využitá prostředí: násobilkové trio, hadi, krokování, děda Lesoň, parkety 

 • pracovní sešit 2. díl – str. 76/1, 80
 • pracovní sešit 3. díl – str. 84, 85

 

PRVOUKA

Jaro, Velikonoce

 • učebnice – str. 41, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 40, 41
 • pracovní sešit – str. 38

Týdenní plán (15. – 19. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 8, 9
 • písanka 2. díl – str. 14, 15

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, práce s tabulkou, plošná a prostorová představivost

využitá prostředí: autobus, krokování, výstaviště, násobilkové čtverce, pavučiny, dřívka, násobilkové trio, hadi

 • pracovní sešit 2. díl – str. 75/1, 76/1, 3, 4, 78 – 80

 

PRVOUKA

Roční období, měsíce

 • učebnice – str. 40 – 42

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

 • učebnice – str. 38, 39
 • pracovní sešit – str. 36, 37

Týdenní plán (8. – 12. 3.)

ČESKÝ JAZYK

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • učebnice – str. 62 – 65
 • pracovní sešit 2. díl – str. 6, 7
 • písanka 2. díl – str. 12, 13

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, počítání s mincemi, práce s tabulkou, geometrie – rýsování, měření

využitá prostředí: mince, násobilková tabulka, dětský park, autobus, hadi, krokování, neposedové

nové prostředí: násobilkové čtverce

 • pracovní sešit 2. díl – str. 74 – 77

 

PRVOUKA

Naše tělo – nemoc a úraz, naše zdraví

 • učebnice – str. 37 – 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

Happy faces

cílové učivo:

face, hair, eyes, nose, ears, mouth

I have got…

see, hear, taste, smell, touch

 • učebnice – str. 37
 • pracovní sešit – str. 34, 35