Týdenní plány:

Týdenní plán (30. 11. – 4. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slova souznačná

pořádek slov ve větě

 • učebnice – str. 35 – 38
 • pracovní sešit 1. díl – str. 24 – 27
 • písanka 1. díl – str. 27, 28     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, geometrické útvary, rovnost, plošná orientace, úlohy o věku

využitá prostředí: dřívka, kostky, autobus, děda Lesoň, hadi, parkety, pavučiny, výstaviště, sčítací trojúhelníky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 36 – 39

 

PRVOUKA

ovoce a zelenina

Advent

 

 • učebnice – str. 20 – 23, 34

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

 • učebnice – str. 16, 17
 • pracovní sešit – str. 13, 14

Týdenní plán (23. – 27. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

slova protikladná

 • učebnice – str. 30 – 32, 34
 • pracovní sešit 1. díl – str. 20 – 23
 • písanka 1. díl – str. 25, 26     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, prostorová orientace, počítání s penězi, části celku – třetina, čtvrtina, hodiny, geometrické útvary

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina, mince, pavučiny, sčítací trojúhelníky, hodiny, dřívka, kostky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 34 – 36

 

PRVOUKA

savci, ptáci, ryby

stěhovaví a stálí ptáci

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

 • učebnice – str. 14 – 16
 • pracovní sešit – str. 12, 13

Týdenní plán (16. – 20. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

 • učebnice – str. 30, 31, 32
 • pracovní sešit 1. díl – str. 19, 20
 • písanka 1. díl – str. 23, 24     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, prostorová představivost,  jednotka délky – metr, stovková tabulka

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 27/3, 29/4, 31/2, 33/1

 

PRVOUKA

podzimní les

savci, ptáci, ryby

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

 • učebnice – str. 12, 13
 • pracovní sešit – str. 10, 11

Týdenní plán (9. – 13. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – opakování

slovo, slovní význam

 • učebnice – str. 26, 27, 29 
 • pracovní sešit 1. díl – str. 17, 18
 • písanka 1. díl – str. 20 – 22      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, jednotka délky – metr, odhad/skutečnost, rozklad čísel, rovnost/nerovnost, plošná orientace, počítání s penězi

využitá prostředí: krokování, autobus, sčítací trojúhelníky, pavučiny, děda Lesoň, dětský park, rodina, parkety, mince

 • pracovní sešit 1. díl – str. 30 – 33

 

PRVOUKA

11. 11. – svátek svatého Martina

savci v podzimním lese, podzimní rybník, stěhovaví ptáci

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can (zebras) run / climb trees / fly?

 • učebnice – str. 11 – 13
 • pracovní sešit – str. 8, 10, 11

Týdenní plán (2. – 6. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

 • učebnice – str. 22 – 25
 • pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16
 • písanka 1. díl – str. 18 – 20      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, části celku – pojmy “polovina, třetina”, geometrické útvary, rovnost a nerovnost, počítání s penězi, jednotka délky – metr

využitá prostředí: autobus, hodiny, pavučiny, krokování, výstaviště, děda Lesoň, mince, dětský park 

 • pracovní sešit 1. díl – str. 26 – 29

 

PRVOUKA

význam lesa, podzimní les

 • učebnice – str. 13 – 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

Halloween

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can you see… ?” Yes. /No.

 • učebnice – str. 9, 10
 • pracovní sešit – str. 7, 9

Týdenní plán (19. – 23. 10.)

ČESKÝ JAZYK

pořádek vět, druhy vět

 • učebnice – str. 20 – 25
 • pracovní sešit 1. díl – str. 13 – 16
 • písanka 1. díl – str. 16, 17       

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, počítání s penězi, části celku, kombinatorika, porovnávání, plošná představivost,  rozklad čísel

využitá prostředí: mince, pavučiny, vláčky, děda Lesoň, parkety, hadi, autobus, krokování, dřívka

 • pracovní sešit 1. díl – str. 18/5, str. 21 – 25

 

PRVOUKA

další rostliny v lese, lesní plody, houby

 • učebnice – str. 10 – 12

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: I can/ can´t see…

 • učebnice – str. 8, 9
 • pracovní sešit – str. 5 – 7

Týdenní plán (12. – 16. 10.)

ČESKÝ JAZYK

věta, pořádek vět

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 18 – 20
 • pracovní sešit 1. díl – str. 13
 • písanka 1. díl – str. 14, 15        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, rovnost, logické řady, hodiny

využitá prostředí: krychlové stavby, plán stavby, parkety, děda Lesoň, krokování, sčítací tabulka, pavučiny, výstaviště, mince

 • pracovní sešit 1. díl – str. 16/4, 17/2, 18/3, 4, 5, str. 19 – 21

 

PRVOUKA

stromy a keře, další rostliny v lese, lesní plody

 • učebnice – str. 10, 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

 • učebnice – str. 8, 9
 • pracovní sešit – str. 5 – 7

Týdenní plán (5. – 9. 10.)

ČESKÝ JAZYK

abeceda, řazení slov podle abecedy

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 14 – 16
 • pracovní sešit 1. díl – str. 10 – 12
 • písanka 1. díl – str. 11, 12        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, rozklad

využitá prostředí: plán stavby, hadi, výstaviště, parkety, rodina, krychlové stavby, autobus, mince, děda Lesoň

 • pracovní sešit 1. díl – str. 13/4, 15 – 18

 

PRVOUKA

listnaté a jehličnaté stromy

stromy a keře, další rostliny v lese, lesní plody

 • učebnice – str. 8 – 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

Safari – animals

 • učebnice – str. 6, 7
 • pracovní sešit – str. 4, 5

Týdenní plán (29. 9. – 2. 10.)

pondělí 28. 9. – státní svátek

čtvrtek 1. 10. – oslava 60. výročí školy

pátek 2. 10. – ředitelské volno

 

ČESKÝ JAZYK

abeceda, řazení slov podle abecedy

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 13 , 14
 • pracovní sešit 1. díl – str. 8 – 10
 • písanka 1. díl – str. 10        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání

využitá prostředí: autobus, plán stavby, děda Lesoň, rodina

 • pracovní sešit 1. díl – str. 12/2, 13/4, 14

 

PRVOUKA

podzim – listnaté a jehličnaté stromy

 • učebnice – str. 8, 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hello again – pozdravy, jednoduché otázky, rodina

 • učebnice – str. 4, 5
 • pracovní sešit – str. 2, 3

Týdenní plán (21. – 25. 9.)

ČESKÝ JAZYK

abeceda

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 12 – 14
 • pracovní sešit 1. díl – str. 8 – 10
 • písanka 1. díl – str. 9, 10        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, osová souměrnost

využitá prostředí: mince, výstaviště, rodina, děda Lesoň, autobus, parkety, plán stavby

 • pracovní sešit 1. díl – str. 10/2, 11 – 13

 

PRVOUKA

podzim

 • učebnice – str. 8

 

ANGLICKÝ JAZYK

The Happy House song

 • učebnice – str. 2 – 3
 • pracovní sešit – str. –