Týdenní plány:

Týdenní plán (7. – 11. 6.)

ČESKÝ JAZYK

psaní velkých písmen – vlastní a místní jména

 • učebnice – str. 86, 87
 • pracovní sešit 2. díl – str. 31, 32
 • písanka 2. díl – str. 32

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, geometrická tělesa ve čtvercové síti, části celku, úlohy s mincemi, slovní úlohy

využitá prostředí: krokování, geoboard, podlaží, koláče, mince, děda Lesoň, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 111/2, 112 – 115

 

PRVOUKA

hospodářská zvířata, domácí ptáci

 • učebnice – str. 52 – 55

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

I´m wearing…

 • učebnice – str. 53, 54
 • pracovní sešit – str. 50, 51

Týdenní plán (31. 5. – 4. 6.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

psaní velkých písmen – vlastní jména

 • učebnice – str. 84, 85
 • pracovní sešit 2. díl – str. 29, 30
 • písanka 2. díl – str. 31

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, úlohy o věku, práce s tabulkou

využitá prostředí: plán stavby, pavučiny, vláčky, sčítací trojúhelníky, autobus, krokování, násobilkové čtverce, geoboard

 • pracovní sešit 3. díl – str. 109/2, 3, 110 – 112

 

PRVOUKA

hospodářská zvířata

 • učebnice – str. 52, 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

I´m wearing…

 • učebnice – str. 52
 • pracovní sešit – str. 49

Týdenní plán (24. – 28. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

 • učebnice – str. 80 – 83
 • pracovní sešit 2. díl – str. 27, 28
 • písanka 2. díl – str. 30

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, obvod a obsah

využitá prostředí: geoboard, vláčky, mince, výstaviště, hadi, vizitky, parkety, děda Lesoň, plán stavby, pavučiny, střih pro pokojík

 • pracovní sešit 3. díl – str. 105/1, 2, 106/4, 107 – 109

 

PRVOUKA

Jarní les, ptáci, včely

 • učebnice – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

Summertime

cílové učivo:

a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals

 • učebnice – str. 50, 51
 • pracovní sešit – str. 48

Týdenní plán (17. – 21. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – slovesa

 • učebnice – str. 80, 81
 • pracovní sešit 2. díl – str. 26, 27
 • písanka 2. díl – str. 29

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: mince, krokování, geoboard, vláčky, pavučiny, násobilkové čtverce

 • pracovní sešit 3. díl – str. 104 – 106

 

PRVOUKA

Jarní les, ptáci

 • učebnice – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

In my garden

cílové učivo:

a bird, a butterfly, a snail, a spider, a ladybird, a bee, an ant

 • učebnice – str. 48, 49
 • pracovní sešit – str. 47

Týdenní plán (10. – 14. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

 • učebnice – str. 76 – 78
 • pracovní sešit 2. díl – str. 22, 24, 25
 • písanka 2. díl – str. 27, 28

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, obsah

využitá prostředí: součtové trojúhelníky, neposedové, vizitky, pavučiny, rodina, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 99/3, 101/1, 102, 103

 

PRVOUKA

Jaro u vody, voda jako místo pro život

 • učebnice – str. 48, 49
 • pracovní list rozdaný ve škole

 

ANGLICKÝ JAZYK

In my garden

cílové učivo:

a bird, a butterfly, a snail, a spider, a ladybird, a bee, an ant

 • učebnice – str. 48, 49
 • pracovní sešit – str. 46

Týdenní plán (3. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

slovní druhy – podstatná jména

 • učebnice – str. 76 – 78
 • pracovní sešit 2. díl – str. 22 – 24
 • písanka 2. díl – str. 26

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 7, násobky 8, násobení, sčítání a odčítání do 100, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: rodina, krokování, výstaviště, děda Lesoň, součtové trojúhelníky, neposedové, plán stavby

 • pracovní sešit 3. díl – str. 99 – 101

 

PRVOUKA

Jaro u vody, koloběh vody, hospodaření s vodou

 • učebnice – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

 • učebnice – str. 47
 • pracovní sešit – str. 44, 45

Týdenní plán (26. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 75
 • pracovní sešit 2. díl – str. 19, 20, 21/2
 • písanka 2. díl – str. 24, 25

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobky 7, násobení, sčítání a odčítání do 100, porovnávání, rovnost, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, délka, šířka, obvod, počítání s penězi

využitá prostředí: pavučiny, autobusové linky, dřívka, děda Lesoň, mince

 • pracovní sešit 3. díl – str. 95/2, 4, str. 96 – 98

 

PRVOUKA

Jaro – stromy na jaře, vývoj plodu

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my phone? Is it on/in … ?

 • učebnice – str. 46
 • pracovní sešit – str. 43

Týdenní plán (19. – 23. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami bě, pě, vě, mě

 • učebnice – str. 70 – 72
 • pracovní sešit 2. díl – str. 18
 • písanka 2. díl – str. 23

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krychlové stavby, sčítací trojúhelníky, parkety, autobus, děda Lesoň, krokování, pavučiny

nové prostředí: geoboard

 • pracovní sešit 3. díl – str. 93 – 95

 

PRVOUKA

Jaro, stromy na jaře, části stromu

Den Země

 • učebnice – str. 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

upstairs/downstairs, on the left/on the right

 • učebnice – str. 45
 • pracovní sešit – str. 42

Týdenní plán (12. – 16. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 17
 • písanka 2. díl – str. 21, 22

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou, úlohy o věku, osová souměrnost

využitá prostředí: krokování, autobus, parkety, rodina, pavučiny, násobilkové čtverce, výstaviště

 • pracovní sešit 3. díl – str. 90 – 92

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře, části rostlin

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Is it in the (yellow) box?

 • učebnice – str. 44
 • pracovní sešit – str. 41

Týdenní plán (6. – 9. 4.)

ČESKÝ JAZYK

slova se skupinami dě, tě, ně

 • učebnice – str. 67 – 69
 • pracovní sešit 2. díl – str. 16, 21/1
 • písanka 2. díl – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

násobky 1 – 6, násobení, násobilková tabulka, sčítací tabulka, sčítání a odčítání do 100, hodiny, plošná a prostorová představivost, práce s tabulkou

využitá prostředí: autobus, děda Lesoň, parkety, dřívka

 • pracovní sešit 3. díl – str. 87 – 89

 

PRVOUKA

Jaro, květiny na jaře

 • učebnice – str. 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house

cílové učivo:

kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden

Where´s my…? Is it in …?

 • učebnice – str. 43
 • pracovní sešit – str. 40