český jazyk 15. – 19. 6.

V českém jazyce si připomeňte další slovní druh – spojky. Spojky mohou spojovat slova ve větě nebo věty v souvětí. Procvičte si ty nejznámější na pracovních listech. Pozor! někdy se pletou s předložkami.

spojky spojující slova

souvětí a spojky

Ve slohu převyprávějte pohádku Bouda, budka podle obrázkové osnovy v uč ČJ na s. 66. 

V psaní si udělejte hádanky. hádanky ČJ LES  

 

Potom ještě čtení na počítači zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les2.htm

Kdo nemůže plnit čtení na počítači, přečte si místo toho pověst O Ječmínkovi v ČÍT s. 87 – 89. (jedno nebo druhé)

 

 

předávání vysvědčení – PÁ 26.6.

Vážení rodiče,

zveřejňuji odkaz s informacemi o  předávání vysvědčení na konci školního roku.

Vysvědčení

POZOR! Vysvědčení bude předávat paní vychovatelka Míša. Její stanoviště bude na školní zahradě u vstupu na házenkářské hřiště.

pozdrav z domova

Všem dětem posílá pozdrav Matteo.

vzkaz od pana učitele

Milé děti,

mám tu dopis přímo pro Vás od pana učitele, který se na Vás od září již moc těší. Přečtěte si jej a hurá do výzvy!

dopis1 (1)

plakát-To jsem já

 

vyzvednutí školních věcí – 12.6. nebo 19.6.

Vážení rodiče,

pokud jste tak ještě doposud neučinili, máte možnost v pátek 12.6. nebo v pátek 19.6. od 8 do 12h vyzvednout dětem věci ze šatní skříňky. Nechejte ji potom prosím otevřenou a bez zámku. Děkuji za spolupráci.

Učebnice zapůjčené školou (ČJ 2x, Čítanka 2x, Prvouka, HV a AJ) budou děti vracetv září. Ty z nich, které mají ve škole v šuplíčku, a také kufříky s výtvarnými pomůckami zůstanou ve třídě do začátku školního roku.

výchovy 8. – 12. 6.

Paní vychovatelka posílá kreativní činnosti.

Výchovy 11 (8.6.-12.6.)

matematika 8. – 12. 6.

Děti z 2.B,

splňte si cvičení v H-Mat 3. díl 99/2, 102/1, 2, 103/2,3, 104/1,3, 105/3.

V matematice si procvičujte násobení a dělení 8 na počítači. Každý den si zpaměti přeříkejte násobkovou řadu čísla 8. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/deleni8priklad1.htm

Počítejte příklady na měření objemu. Objem měříme, když chceme vědět, kolik je něčeho, co teče, co se lije (tekutiny, kapaliny). objem příklady 

Spočítejte tyto slovní úlohy. Poradíte si s jejich řešením? (V: je výpočet, O: je odpověď). slovní úlohy

český jazyk 8. – 12. 6.

Školáci, 

v českém jazyce si pojďme zopakovat slovesa na počítači i na pracovním listu.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso4.htm

slovesa opak.

Ve čtení si přečtěte ČÍT s. 67 krátké básničky o pohádkových postavách – vyhledejte slova, která se rýmují. Ve slohu si přečtěte básničku Roční doby v uč ČJ s. 73 cv. 1abc

V psaní mám pro vás tentokrát opravdu “oříšek” – přečtěte si 4 hádanky vázaným psacím písmem a zkuste 2 přepsat vaším psacím písmem Comenia Script. Pracujte do sešitu nebo na papír. Napovím, že řešením je vždy některé roční období.

 

 

prvouka 8. – 12. 6.

Druháci,

v prvouce si zopakujte téma Roční období – úkoly jsou na tomto listě roční doby, měsíce.

 Ve druhé hodině nás čeká téma Pole – polní plodiny  POLE. Na první stránce si přečtěte a prohlédněte obrázky. Na druhé stránce pracovního listu si splňte “kroužkovací” cvičení a  kvíz.  Prohlédněte si na obrázku vývoj včely. Vím, že jste si s paní učitelkou Markétou o včelách už povídali. Zodpovězte tedy tyto dvě otázky: Jaký mají lidé ze včel užitek? Jak jsou včely užitečné rostlinám v přírodě?

Je zaujímavé vedieť, ako včely robia med

Do sešitu si napište datum, barevný nadpis POLE a napište do 1. sloupce: obilí,  řepa, brambory, do 2. sloupce: hraboš, káně, zajíc. Nakreslete si slunečnici a slunéčko sedmitečné. Pokud již nemáte v sešitě stránky, pracujte na papír a listy do sešitu vkládejte.

 

úkoly z AJ 8. – 12. 6.

Paní učitelka Vám posílá tyto úkoly: Druháci AJ13