Týdenní plán (9. – 13. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno A, U

  • pracovní sešit Lili a Vili str. 6 – 9

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 2 – 4

 

MATEMATIKA

představy o čísle jako počtu, rozklad čísel, krychlové stavby, měření a odhad délky pomocí vlastního těla

využitá prostředí: Rozděl figurky, Krychlové stavby

  • pracovní sešit – str. 6 – 9

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

co se děje ve škole, kdo pracuje ve škole

  • pracovní sešit str. 6, 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, otázky Jak se jmenuješ? Jsi holka nebo kluk?

Informace z pátku

Milí rodiče,

děti dnes dostaly učebnici z matematiky a hudební výchovy, prosím o podepsání. Dále dostaly papír s informacemi o šachovém kroužku. Všechny děti by se už měly umět podepsat, stačí křestní jméno ve tvaru, který děti používají (např. Kája, Tom, apod.)

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Nabídka kroužků, pracovní sešit ČJ

Milí rodiče,

dnes děti dostaly papír s nabídkou zájmových kroužků a také pracovní sešit ČJ – prosím o jeho podepsání.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Učíme se psát – úkol pro děti a pro rodiče

Milí rodiče,

dnes jsme začali trénovat správné sezení a držení tužky. Děti mají za úkol trénovat “letadlo”, které když doletí (děti s letadlem pobíhají tak, aby letadlo nespadlo) a složí křídla, vznikne správné držení tužky (viz fotka). Rodiče mají za úkol podepsat dětem písanku (jméno, příjmení a třída).

          

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Tělocvik – čtvrtek 5. 9.

Milí rodiče,

naskytla se nám příležitost využít zítra 1. vyučovací hodinu nově instalovanou lezeckou stěnu na našem školním hřišti za pomoci zkušeného instruktora. Poprosím tedy, aby děti měly zítra ráno věci na tělocvik ve třídě. Na ven je potřeba jiná obuv než do tělocvičny, samozřejmě stačí boty, ve kterých děti chodí do školy, pokud jsou vhodné na sportování. Kdo věci ještě nebude mít, půjde se s námi jen projít.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Angličtina – rozdělení do skupin

Milí rodiče,

v tuto chvíli je v pondělní skupině na angličtinu zapsáno 14 dětí, ve středeční skupině je 9 dětí. Pokud by byl někdo ochoten přestoupit do středeční skupiny, napište mi prosím mail.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Žákovská knížka

Milí rodiče,

děti dnes dostaly žákovskou knížku, prosím o obalení, vyplnění 1. strany a přečtení a podepsání školního řádu na poslední straně. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Školní pokladna – registrace

Milí rodiče,

moc chválím vaši aktivitu, kdy jste se někteří již dnes pokoušeli zaregistrovat do naší školní pokladny. Byli jste rychlejší než my! 😀 Zítra (tj. v úterý) už by registrace měla bez problémů fungovat.

Omlouvám se za nedopatření. 🙂

Lucie Šmídová

Rozvrh

  1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5. h.
PO ČJ TV M ČJ AJ 1. skup.
ÚT M ČJ TV PK  
ST ČJ M ČJ AJ 2. skup.
ČT TV ČJ VV PK  
M ČJ HV ČJ  

Vstup do školy – informace

Milí rodiče,

na následujícím odkazu jsou důležité informace ke vstupu do školy: 

https://www.zseden.cz/dulezite-informace/vstup-do-skoly/

 

L. Šmídová