pozdravy od dětí doma

Všechny děti zdraví Markétka a Matyášek.

 scan20060215571

scan20060215581

dotazník pro rodiče

Tradiční dotazník, kdy rodiče mohou vyjádřit své názory a hodnocení školy, má letos tuto podobu:

Vážení rodiče,

obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

fotky z procvičování ve škole

Ve skupině složené ze druháků a třeťáků děti procvičují s paní asistentkou. Učí se vytvářet myšlenkové mapy. Opakují učivo z prvouky, cvičí si hodiny. Procvičují pravopis a slovní druhy. Počítají, hledají násobky a hrají různé hry. Každý den chodí na pobyt venku a jsou hlavně spolu.

při třídní schůzce

Vážení rodiče,

pokud se chystáte na zítřejší schůzku rodičů (proběhne ve školní jídelně), je možné si vzít klíč od šatní skříňky a vyklidit ji Vašemu dítěti. Zeptejte se prosím dětí, jaké mají číslo; skříňky jsou totiž rozmístěné různě po celé šatně. Nechte ji potom prosím otevřenou a bez zámku. Děkuji za spolupráci.

Schůzka

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na schůzku, na které vám představíme pana učitele Mgr. Davida Zahradníčka. Schůzka se bude konat ve středu 3. 6. v 16 hodin ve školní jídelně (ve třídě bychom nemohli dodržet požadovanou bezpečnou vzdálenost jednotlivých osob). Vaše účast na schůzce je vzhledem k epidemiologické situaci samozřejmě dobrovolná. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

škola v přírodě 7. – 11. 9. 2020

Vážení rodiče,

třídním učitelem vašich dětí bude od 1. 9. 2020 pan učitel Mgr. David Zahradníček. Paní učitelka Mgr. Jitka Čalová z paralelní třídy nabídla panu učiteli, aby vyjel hned v září s dětmi ze své třídy společně s její třídou na školu v přírodě, a pan učitel tuto možnost uvítal, aby děti dobře a co nejdříve poznal. Jsem tomu moc ráda a doufám, že to vyjde – že pojede minimálně 18 žáků.

Jana Churáčková

Přihláška a podrobnější informace zde:

přihláška 2020 2.B (1)

úkoly z AJ 1. – 5.6.

Paní učitelka z AJ posílá práci.

Druháci AJ 12 (1)

výchovy 1. – 5.6.

Nazdárek druháci,

doufám, že se máte všichni dobře, a že jste si užili hezký víkend. Posílám vám v příloze úkoly na výchovy.
 
paní vychovatelka Míša

český jazyk 1. – 5.6.

Děti,

zopakujte si, co jsou předložky v úkolech na tomto pracovním listě. předložky

Připomeňte si, co jsou obecná a vlastní jména. Vytiskněte si jednu stránku. Jednou barvou zakřížkujte jména obecná a druhou barvou jména vlastní. Kdo nemůže vytisknout, děti ze stránky vypíší na papír nebo do sešitu pod sebe pouze jména vlastní s velkým písmenem. jména obecná a vlastní

Přepište do sešitu nebo na volný list papíru tuto hádanku.

Sluníčko

Časně ráno vychází,

po nebi se prochází.

V poledne je nejvýše

střechy zlatem popíše.

Přečtěte si a splňte čtení Obrázek od maminky na počítači a hrajte ANO – NE. Kdo nemůže, přečte si v článek v  ČÍT, stačí od s. 98 po 99.

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek3.htm

matematika 1. – 5.6.

Školáci,

v matematice pracujte na cvičení ve Vaší učebnici H-Mat 3. díl na s. 99 cv. 3, s. 100 cv. 1 a s. 103 cv. 3. Pokud byste z těchto stránek zvládli i jiná cvičení, můžete je udělat dobrovolně.

Odříkejte si zpaměti násobky čísla 7 každý den. Zkuste si potom pracovní list na násobení a dělení, zahrajte si pexeso na počítači (kdo může).

4 příklady

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra1.html

Procvičte si příklady na měření teploty. teplota příklady