První dny ve škole (šk. rok 2019/2020)- 2.B

                       

                       

                                                       

AJ- nepovinný předmět

Výuka AJ je v druhé třídě stále nepovinný předmět. Bude probíhat jedenkrát týdně. 1. skupina je v úterý 6. vyuč. hodinu.(od 10.9.) a druhá skupina je ve čtvrtek 5. vyuč. hodinu.(12.9.) Každé úterý si vyučující vyzvedává děti ve ŠD a zase je po skončení lekce vrací. Každý čtvrtek odvádí vyučující děti do ŠD a poté  jdou děti s pí. vychovatelkou na oběd.

Na angličtinu budou mít děti učebnici a pracovní sešit, který bude muset pí. uč. zakoupit.(290,- Kč).

Prosím vás o sdělení, zda budou děti ve výuce a AJ pokračovat nebo zda potřebujete změnit skupinu. Zapište to dětem co nejdříve do notýsku. Děkuji. 

tř.uč.  M.Š.

Co mají děti nosit na jednotlivé předměty?

Vážení rodiče,

dnes si děti zapisovaly do notýsku (úkolníčku), které učebnice,pracovní sešity a normální sešity do výuky budou nosit. Tak abychom předcházeli přetěžování páteře. 

Pro zopakování sděluji:

M     – Pracovní sešit “Hejného metoda” 1. díl, nelinkovaný sešit

PK   – Učebnice “Já a můj svět”, sešit děti dostanou

ČJ    –  Pracovní sešit 1. díl, Umím psát na cestách č. 1, žlutý sešit

AJ    – Učebnice, pracovní sešit,který bude dětem zakoupen( 290,- Kč)hrazeno z ŠOP, sešit A5 č. 523

HV   – Desky na vkládání písniček, 10 košilek

Protože děti mají dvě učebnice ČJ a Čítanku, jednu ponechte doma a druhá zůstane ve třídě. Taktéž učebnici HV, výtvarný kufřík a úbor na  TV budou mít děti ve třídě. Koncem týdne si jej budou nosit domů na vyprání.( dle vašeho zvážení). Děkuji.

tř. uč.  Markéta Švandrlíková 

Zdravotní způsobilost

Vážení rodiče,

všichni již máte platnou  “Zdravotní způsobilost”, není nutné ji obměňovat, platí 2 roky.

Děkuji.

 tř. uč. Markéta Švandrlíková

Školní sešity

PK – sešit na prvouku dostanou děti příští týden, 20,-Kč bude strženo ze ŠOP

Děti potřebují tyto sešity, prosím o zakoupení:

M- malý či velký nelinkovaný sešit (geometrie)

AJ- Sešit A5 č. 523

HV- vkládací desky, 10 košilek

 

 

Dotazník pro rodiče, Žk- důležité !!!

Prosím o jejich vyplnění a včasné odevzdání. Děti již dostaly Žákovskou knížku, nezapomeňte prosím vzadu podepsat- seznámení se školním řádem a nalepit kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Děkuji.

Družina platba

Do konce září se platí družina 1.600 Kč a v lednu 2.400 Kč. Prosím vás o kontrolu vašeho účtu na ŠOP. Děkuji.

Bruslení-termíny na září a říjen 2019

Opět budeme s dětmi chodit bruslit. A to 26.9. a 17.10. od 8.45 hod. Odcházíme ze třídy v 8.15 hod. Děti musí mít: 

  • věci na převlečení
  • přilbu
  • rukavice
  • brusle

Pomoc rodičů je vítána. 🙂

 

Fotografování žáků

Fotografování žáků proběhne ve dnech 25.9. – 26.9.19.(ST,ČT)Přesný termín se dozvíte týden předem.

Třídní schůzky

Ve středu 25.9.19 se konají třídní schůzky od 17 hod.