Focení třídy

Milí rodiče,

v úterý 22. 9. proběhne focení třídy. Počítám s tím, že každý bude chtít jednu fotografii, pokud byste jich chtěli víc nebo naopak žádnou, dejte mi do příštího týdne vědět, děkuji.

L. Š.

 

Třídní schůzky

Milí rodiče,

třídní schůzky koncem prvního měsíce školního roku jsou důležité, protože obvykle přinášejí
řadu informací, nezbytných pro spolupráci rodiny a školy. V souvislosti s epidemickou situací
jsme ale tentokrát zvolili formu písemných informací bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.
Potřebujete-li osobně hovořit s některým pedagogem, dohodněte si s ním konzultaci třeba
právě 23. 9. 2020, kdy se tradiční schůzky měly konat.
K informacím, které ve formě písemného sdělení dostanete od třídních učitelů, připojuji
informace od vedení školy.

dopis ŘŠ

dopis TU

 

Týdenní plán (14. – 18. 9.)

ČESKÝ JAZYK

slovo, věta

čtení psacího písma

 • učebnice – str. 9 – 11
 • pracovní sešit 1. díl – str. 5 – 7
 • písanka 1. díl – str. 3, 6, 7        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, tria, krokování, sčítací trojúhelníky, parkety, hadi, mince, krychlové stavby, skládání papíru

 • pracovní sešit 1. díl – str. 7 – 10

 

PRVOUKA

cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky, čísla tísňového volání

 • učebnice – str. 6, 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

The Happy House song

 • učebnice – str. 2 – 3
 • pracovní sešit – str. –

Fixy na mazací tabulky

Milí rodiče,

často pracujeme s mazacími tabulkami a stíratelnými fixami. Bohužel nám zásoba fix dochází. Bylo by proto fajn, kdybyste dětem pořídili 1-2 stíratelné fixy do penálu (modrou, černou nebo zelenou). 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Bruslení

Milí rodiče,

i tento rok (dokud nám to epidemiologická situace dovolí) budeme jednou měsíčně chodit bruslit. Průběh bude stejný jako loňský rok, odcházíme na začátku 1. hodiny, vracíme se na začátek 3. hodiny. Děti s sebou mají mít brusle, helmu, vhodné sportovní oblečení na led (nezapomeňte rukavice) a pití. Výuka 3. a 4. hodinu bude podle rozvrhu.

Letos už bohužel bruslení není hrazené, jedna lekce vychází na 20-30 Kč (podle počtu bruslících dětí). Tato částka vám bude stržena ze třídního fondu ve školní on-line pokladně.

Zatím známé termíny bruslení: 25. 9., 23. 10., 27. 11.

I letos přivítáme pomoc s obouváním bruslí. Pokud s námi půjdete, sraz je v 8:15 před školou.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Roušky

Milí rodiče,

prosím, aby děti nosily do školy i náhradní roušku. Často se rouška někam zatoulá a děti pak nemají v čem chodit po škole. Dále prosím, aby na roušky měly sáčky. Když je potřeba si je odložit (ve třídě nebo venku při tělocviku), není úplně vhodné, aby se jim válely všude možně bez obalu.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Pracovní činnosti – úterý 15. 9.

Milí rodiče,

na příští pracovní činnosti (úterý 15. 9.) si děti mají přinést krabičku od čaje.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Doplňující informace – pondělí 7. 9.

Milí rodiče,

zde je několik doplňujících informací:

 • Ve třídě se objevily vši, zkontrolujte dětem důkladně hlavy. V případě, že je objevíte, dejte mi prosím vědět, ať víme, kolik případů ve třídě máme.
 • Dejte dětem do školy minimálně dvě roušky, ať mají v případě ztráty náhradní.
 • Kontrolujte pravidelně žákovskou knížku a podepisujte ji, ať vím, že jste ji četli.
 • Dnešní domácí úkol – matematika str. 4/1 – dokončit. Děti by měly mít zapsáno v úkolníčku. Nezapsali si pouze ti, kteří práci stihli ve škole. Od zítřka úkoly na web nepíšu. 🙂
 • Tento rok budeme mít dvě “speciální” hodiny ČJ:

čtvrtek 5. h. – dílna čtení – děti znají z minulého roku, na tuto hodinu si každý bude nosit svou vlastní knížku, kterou bude číst, knížku si mohou nechávat ve škole, případně si ji mohou nosit domů a pokračovat ve čtení samostatně, ale v tom případě je nutné dohlédnout, aby ji opravdu každý čtvrtek měly s sebou, při výběru knížky zohledněte úroveň čtenářství, aby pro děti knížka nebyla příliš náročná (samozřejmě ráda poradím)

pátek 1. h. – dílna psaní – děti se budou věnovat vlastní tvorbě, nejprve půjde o procvičování psaní, později se pustíme do tvoření vlastních příběhů

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (7. – 11. 9.)

ČESKÝ JAZYK

opakování učiva 1. ročníku

 • učebnice – str. 6 – 8
 • pracovní sešit 1. díl – str. 4/1-4, 5/7b, 6, 7
 • písanka 1. díl – str. 3, 4            

 

MATEMATIKA

opakování učiva 1. ročníku

orientace v tabulce, vláčky, sčítací trojúhelníky, dětský park, autobus, logické řady, dřívka, krychlové stavby, slovní úlohy, sčítání do 14

 • pracovní sešit 1. díl – str. 4 – 7

 

PRVOUKA

naše škola, co děláme ve škole

 • učebnice – str. 4, 5

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování učiva 1. ročníku

The Happy House song

 • učebnice – str. 2, 3
 • pracovní sešit – str. –

Doplňující informace – pátek 4. 9.

Milí rodiče,

dnes byly dětem na vnitřní stranu žákovské knížky vlepeny přihlašovací údaje do Office 365.  Účet prozatím nepoužívejte, bude se používat v případě distanční výuky.

Dnes jsme psali do písanky, některé děti ji neměly, mají tedy str. 2 za domácí úkol. Některé děti nestihly celou stranu, mají za úkol ji dokončit.

Doporučuji procvičovat psaní, některé děti úplně zapomněly malé tvary Comenia písma. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová