prvouka 1. – 5.6.

Milí druháci,

přeji Vám krásný Den dětí! Hezky si ho oslavte…

V prvouce si do sešitu udělejte zápis: datum, barevný nadpis LOUKA, do prvního sloupečku napište: kopretina, zvonek, jetel a do druhého: bělásek, slunéčko, kobylka. Můžete si je prohlédnout v uč PK s. 56 dole, 60 – 61. Pod zápis nakreslete vývoj motýla. Bude to pro Vás hračka, jelikož jste loni s paní učitelkou Terezou měli přímo ve třídě motýlí farmu.

Zborovna.sk – portál pre učiteľov

V druhé hodině budeme probírat Léto. Povídejte: Jaké bývá v létě počasí? Co děláme  v létě? Přečtěte si o létu v uč PK s. 41 v dolní půlce stránky  a naučte se zpaměti letní měsíce. Udělejte zápis do sešitu: datum, barevný nadpis LÉTO, napište: 1. letní den = 21.6., vynechejte řádek a pod to pod sebe napište tři letní měsíce: červen, červenec, srpen a nakreslete tři letní obrázky: zmrzlinu, meloun a sluníčko.

 

audiokniha Pohádky Boženy Němcové

Vážení rodiče,

připomínám, že učitelé naší školy namluvili Pohádky Boženy Němcové k jejímu letošnímu 200letému výročí narození. V případě zájmu o audioknihu v hodnotě 50,-Kč (bude placeno ze ŠOP) mi dejte prosím vědět do PO 8.6. Připište prosím celé jméno dítěte. Děkuji za spolupráci.

úkoly z AJ 25. – 29.5.

Paní učitelka z angličtiny posílá dětem úkoly.

Druháci AJ 11

HV, TV, VV a PČ od Míši :-)

Zveřejňuji práci od paní vychovatelky.

Výchovy 9 (25.5.-29.5.) 2.B

 

 

prvouka 25. – 29.5.

Zpracujte si do sešitu dvě témata týkající se rostlin a živočichů u vody.

1. hodina: Prohlédněte si téma Řeka v uč PK s. 48 – 49, co se ukrývá pod jednotlivými čísly? Do sešitu prvouky si napište datum, barevný nadpis ŘEKA a napište zápis. Do prvního sloupečku tyto 4 rostliny: vrba, olše, blatouch, pomněnka. Do druhého sloupečku těchto 6 živočichů: pstruh, štika, úhoř, rak, labuť, vydra. Pod něj nakreslete (nebo nalepte) obrázek štiky a popište tělo ryby: hlava, tělo – šupiny, ocas, ploutve.

2. hodina: V prvouce si splňte téma Rybník, prohlédněte si obrázky v uč PK 57 horní půlka a zkuste počítačové cvičení: koho poznáte? http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_rybnik.htm
Do sešitu si zapište na novou stránku zápis – datum, barevný nadpis RYBNÍK, 1. sloupeček – rákos, leknín, orobinec. 2. sloupeček – kapr, sumec, ropucha, čáp, kachna. Nakreslete si obrázek vývoj žáby. Může Vám pomoci tento obrázek.

Safari Ltd Životní cyklus Žába od 249 Kč - Heureka.cz

matematika 25. – 29.5.

Procvičte si sčítání a odčítání – početní pyramidy.

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ecad353dadcc
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ecad36d25c62

Co je to pár? Zopakuj si na papír podle tohoto listu. pár (1)

Procvič si slovní úlohy na tomto listě – přemýšlej, kdy je o několik více, o několik méně slovní úlohy o několik více, o několik méně (1)

V geometrii se seznam na pracovním listu s měřením hmotnosti. hmotnost+příklady

český jazyk 25. – 29.5.

V českém jazyce si zopakujte slovní druhy. Odříkejte je každý den zpaměti. Nezapomeňte vždy říci i číslici. Určitě to zvládnete.

jednička Podstatná jména

dvojka Přídavná jména

trojka Zájmena

čtyřka Číslovky

pětka Slovesa

šestka Příslovce

sedmička Předložky

osmička Spojky

devítka Částice

desítka Citoslovce

Připomeňte si, co jsou PODSTATNÁ JMÉNA. Procvičte si je na pracovním listě

podstatná jména

Procvičte si podstatná jména v počítačovém cvičení – třídění názvů osob, zvířat a věcí.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

V rámci psaní vždy na dané písmenko Č, Š, Ž, Ř napište 3 obecná podstatná jména (obyčejná slova) a 3 vlastní jména s velkým písmenem (jména lidí, příjmení, názvy států, měst, ulic, hor, řek). Pište do sešitu českého jazyka s linkami, který jste používali ve škole, nebo na volný list papíru.

Ve čtení si přečtěte některý krátký článek v čítance a vypište z něj 10 podstatných jmen.

zadávání úkolů od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče,

zdravím Vás z otevřené školy. Ráda bych Vám dala pár informací k zadávání. Pokusím se zadávat vždy na týden podle jednotlivých předmětů: ČJ, MA a PK.

Prvouka bude totožná se třídou 2.A – Vaše děti budou potřebovat učebnici a sešit na zápisky. Pokud již stránky v sešitě došly, dělejte prosím na papír.

Jelikož děti s paní učitelkou již dokončily pracovní sešit ČJ a písanku, budu zadávat úkoly na pracovních listech, občas v učebnici a z čítanky. V následujícím období do konce roku bychom si v češtině měli zopakovat zejména slovní druhy. Podobně to bude z matematiky – procvičíme na pracovních listech početní výkony s čísly a násobilku, občas zadám cvičení ze 3. dílu H-Mat.

Pokud můžete pracovní listy tisknout, je to super, děti  vyplní. Pokud nemáte možnost tisku, je možno, že děti budou říkat odpovědi a Vy zapíšete nebo označíte. Zároveň se tím omlouvám všem, kteří nemohou tisknout pracovní listy. Některá procvičování jsou počítačová cvičení. Snad s tím nebude problém.

V případě jakýchkoli dotazů či pomoci s učivem se na mě neváhejte obrátit emailem calova@zseden.cz. Pokud byste chtěli zasílat nějaké fotky (momentky z domácí školy) můžete také na email nebo na tel. 604 300 768.

Zadávání práce – distanční výuka

Vážení rodiče, paní učitelka Markéta Švandrlíková ošetřuje od 25. 5. 2020 člena rodiny, proto bude učivo zadávat paní učitelka 2.A a výchovná poradkyně Mgr. Jitka Čalová, výchovy stále paní vychovatelka Bc. Michaela Nováková. Děkujeme za podporu, kterou svým dětem v rámci distančního vzdělávání věnujete.

Jana Churáčková, ředitelka školy

VV, PV, HV, TV od Míši :)

Výchovy 8 (18.5.-22.5.) (1)