Mazací tabulky, fixy

Milí rodiče,

záhadně nám ze třídy mizí mazací tabulky, v tuto chvíli nám jich chybí téměř deset. Podívejte se prosím, zda vaše děti tabulku omylem nemají doma. Případně jim můžete pořídit tabulku vlastní. Děti by také měly mít vlastní mazací fixy, někteří je stále nemají, jiným už dopsaly. Prosím o pořízení nových.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Ředitelské volno 19. 2. – aktualizace

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Prosíme vás, abyste děti tento den do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě do 10. 2., pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (18. – 22. 1.)

ČESKÝ JAZYK

tvrdé a měkké souhlásky

psaní Y, Ý po tvrdých souhláskách

 • učebnice – str. 51 – 53
 • pracovní sešit 1. díl – str. 37 – 39
 • písanka 2. díl – str. 4, 5

 

MATEMATIKA

orientace v číslech 0 – 100, sčítání a odčítání do 100, práce se stovkovou tabulkou, geometrické útvary a tělesa, násobky

využitá prostředí: autobus, oblékání krychle, výstaviště, vizitky, dětský park

 • pracovní sešit 2. díl – str. 50/3, 52/2, 54 – 57

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě, ptáci v krmítku

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo:

fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

I like… / I don´t like…

 • učebnice – str. 24, 25
 • pracovní sešit – str. 21, 22

Absence

Milí rodiče,

z důvodu preventivní karantény mojí dcery nebudu do 18. 1. přítomna ve škole. Zastoupí mě naše paní asistentka Markéta Doležalová. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obracejte prostřednictvím mailu.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Vši

Vážení rodiče,

ve třídě se opět objevily vši, už je to bohužel více případů. Je nutné všem dětem důkladně prohlédnout hlavy. V případě nálezu hlavu adekvátně ošetřete a informujte mě.

Předem děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (11. – 15. 1.)

ČESKÝ JAZYK

slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

 • učebnice – str. 47 – 49
 • pracovní sešit 1. díl – str. 34/6, 35, 36
 • písanka 1. díl – str. 33
 • písanka 2. díl – str. 2, 3

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, sčítání a odčítání do 100, rozdělování, rovnost, geometrické útvary, rýsování podle pravítka

využitá prostředí: dřívka, hadi, parkety, děda Lesoň, výstaviště, pavučiny, krychlové stavby, hodiny, vláčky, sčítací trojúhelníky

 • pracovní sešit 2. díl – str. 50/1, 51, 52, 53

 

PRVOUKA

Zima – zvířata v zimě

 • učebnice – str. 32, 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

I´m hungry

cílové učivo: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta 

 • učebnice – str. 22 – 24
 • pracovní sešit – str. 20, 21

Týdenní plán (4. – 8. 1.)

ČESKÝ JAZYK

dvojhlásky OU a AU, slabikotvorné souhlásky R a L

opakování – věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

 • učebnice – str. 46 – 49
 • pracovní sešit 1. díl – str. 33 – 36
 • písanka 1. díl – str. 32, 33

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, orientace v číslech 0 – 100, práce se stovkovou tabulkou, číselná osa, práce s tabulkou, části celku, rozklad čísel, geometrické útvary

využitá prostředí: autobus, sčítací tabulka, pavučiny, házení kostkou

 • pracovní sešit 2. díl – str. 48 – 50

 

PRVOUKA

Tři králové

Zima – zimní měsíce, počasí, příroda

 • učebnice – str. 32, 33, 35

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo: loud, quiet, fast, slow

 • učebnice – str. 19 – 21
 • pracovní sešit – str. 16, 18, 19

Vši

Milí rodiče,

ve třídě se objevily vši. Prohlédněte dětem důkladně hlavy, v případě nálezu adekvátně hlavu ošetřete a informujte mě.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace k domácím úkolům

Milí rodiče,

prosím o důslednou opravdu diktátů, kterou mají děti každý pátek za domácí úkol. Jak má oprava vypadat, jsem již dříve psala na web třídy. Děti mají přepsat KAŽDÉ slovo, ve kterém měly chybu, aby si slovo správně zafixovaly. Pokud mají chybu ve velkém písmenu na začátku věty nebo ve znaménku na konci věty, mají opsat CELOU VĚTU. Ať opravu nevpisují do textu, ale až následně pod text, aby se v něm vyznaly. Některé děti stále nedodržují správnou velikost písmen. Pokud jim slovo opravím, i takové slovo mají přepsat. V tuto chvíli by děti měly být schopné napsat 5-6 vět diktátu bez chyb. Pokud ne, trénujte to s nimi, obtížnost se bude zvyšovat. V lednu nás čeká psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách, takže by momentálně měly bezpečně zvládat diktát nebo přepis jednoduchých vět.  

Připomínám, že by děti měly DENNĚ číst. Je v pořádku, že si čtou samy pro sebe, ale stále by měly trénovat i hlasité čtení. U některých dětí se vyskytuje dvojí čtení (= dítě si slovo nejprve přečte potichu a potom ho řekne nahlas), takové čtení brání porozumění textu, je pro děti namáhavé a zdlouhavé a proto je potřeba ho odbourat. V tomto případě je vhodné ke čtení využívat čtecí okénko. Bližší informace, jak odstranit dvojí čtení a jak pracovat s okénkem jsou například zde: http://www.zsamslichnov.eu/index.php?page=rady-pro-rodice 

Prázdniny budou trvat 14 dní, což je celkem dlouhá doba a proto vás prosím, abyste i o prázdninách s dětmi trénovali a to především to, co jim činí obtíže. Jde především o čtení, psaní a počítání. Od ledna už děti nebudou mít na stole nalepenou abecedu, tak aby přes prázdniny písmenka nezapomněly. V matematice by už všichni měli bezpečně sčítat a odčítat do dvaceti. Připomínám, že od ledna už všichni budou psát perem. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Vánoční prázdniny, třídní besídka

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že se vánoční prázdniny prodlužují o 21. a 22. 12., přesouváme tedy třídní besídku na pátek 18. 12. Bližší informace k besídce jsou v samostatné zprávě na webu třídy. Budeme mít 4 vyučovací hodiny. S sebou mají děti mít svačinu, pití, penál, žákovskou knížku a dáreček bez jména. Mohou mít dárečky pro ostatní, hrnek na čaj a cukroví či jiné občerstvení. Oběd je v rámci družiny v čase 11:55 – 12:20.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová