Školní družina v době letních prázdnin- Přihláška

Vážení rodiče žáků,

pokud se rozhodnete využít nabídku školní družiny v červenci 2020, vyplňte tuto přihlášku, podepište ji, naskenujte, a do konce května odešlete na adresu v přihlášce uvedenou. Školní družina bude v červenci fungovat obdobným způsobem jako 15 členné školní skupiny.

-od 29. 6. do 10. 7. v naší škole

-od 13. 7. do 24. 7. 2020 v ZŠ Brigádníků

Děkuji za spolupráci.

přihláška-prázdniny

Plán učiva 18.5.- 22.5.

Milí rodiče, milé děti,

moc vás zdravím, děkuji za dopisy, které mi přišly a snad ještě další přijdou ? 🙂

Tento a další týdny budeme procvičovat a opakovat učivo z 2. třídy. Děti v průběhu školního roku výborně pracovaly, jsme u konce :).

Přeji vám krásný, slunečný týden, plný radosti.

Markétka Š. , tř.uč.

ČJ

Měkké a tvrdé souhlásky

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y.

U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti: dívka vs. dýmtisk vs. týdenrybník vs. nyní.

Pozor na slova cizího původu, v těch tato pravidla nemusí platit. Mezi tyto výjimky patří mnoho dnes běžně používaných slov.

Měkké I po tvrdých souhláskách:

  • H: historie, hitparáda,
  • CH: orchidej, architekt,
  • K: kino, kiwi,
  • R: triko, princezna, turistika, experiment, mandarinka, Kristus, Británie, Marie,
  • D: medicína, dinosaurus, tradice, diktát,
  • T: lokomotiva.

Tvrdé Y po měkkých souhláskách:

  • C: cylindr, cyklista, encyklopedie.

Doplňte a přepište do sešitu správně:

ch_ták                   úter_

hokej_sta             blud_ště

ztrat t se               děkuj_

tuk_                       boh_ně

ř_ká                       oč_

kr_sa                      d_vit se

k_tara                    k_selý

ž_hadlo                  r_ba

Učebnice str. 57/ cv. 1 a, b, c,– přečtěte si, doplňte a odůvodněte, přepište děti do sešitu.

str.  58/ cv. 4 a, b, c, d,– odůvodněte pouze ústně

 

M

Násobení nám říká, kolik čtverečků má čokoláda, když víme, kolik má řádků a sloupců:

Násobení využíváme v matematice i v běžném životě velice často. Proto se velmi vyplatí naučit se základní násobky zpaměti. Malá násobilka zahrnuje vzájemné součiny čísel od 1 do 10. Ty můžeme přehledně vyjádřit tabulkou malé násobilky:

Spočítejte a zapište příklady:příkladyPKUčebnice str. 44-45- zopakujeme si Části dne a Hodiny– Když se děti podíváte na hodiny, poznáte, kolik je hodin? Určitě ano 🙂

Aj 10. týden (18.-22.5.)

Hurá na 6. lekci – Summertime!

Nová slovíčka si poslechni tady:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

v pracovním sešitě vypracuj str. 44¨

namaluj sám/sama sebe a popiš svoje oblečení – pokud budeš chtít, můžeš mi opět poslat obrázek, budu se těšitJ

a písnička na závěr

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 

Případy detektiva Foxe-družinová aktivita

Ahoj děti, 
zase po týdnu vás zdravím a těším se z fotek vaší domácí aktivity, které mi posíláte anebo je vidím na webu vaší třídy. Jste šikulkové! Pro zpestření vašich učebních plánů vám posílám další případ detektiva Foxe. Jsem moc ráda, že vás baví a luštíte kolikrát i celá rodina 😊
 

Uff opraveno, tentokrát to byla velká záhada pro mě :))).  M.Š.
 
 
Výchovy 7 (11.5.-15.5.) (1)

 
 

 

Přihláška ke vzdělávání od 25.5.

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška+první+stupeň

Dále upozorňuji, že 15 členné skupiny budou neměnné a změny vyloučené. Není možné měnit složení konkrétních skupin nebo žádat přeřazování (s kamarádkou ze třídy, s oblíbenou třídní paní učitelkou apod.), nebude ani umožněn nástup (přihlašování) dětí později.

Přihlášky vyplňte a zašlete nejlépe elektronicky na info@zseden.cz nebo přímo paní ředitelce, nebo je vytištěné vhoďte do schránky školy. Termín uzavření přihlášek je do 18. 5. 2020 do 8. hod.

Momentky nejen z domácí školy 7

 

Plán učiva 11.5.- 15.5.

ČJ

-v PS, Písance jsme už došli na konec, teď nás čeká jen opakování a procvičování učiva z 2. ročníku

Víte, že velká písmena píšeme na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat. Věta končí . ? nebo ! Rozlišujeme obecná a vlastní jména. Věty se spojují vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Jsou věty jednoduché a souvětí.-Víte jaký je v nich rozdíl?

Dopis

-milé děti, napište mi dopis

-stačí max. 10 vět, můžete i více

-vyberte si, o čem chcete psát, z témat:

  1. Moje paní učitelka Markétka
  2. Škola
  3. Domácí škola

-nakreslete obrázek

Dopis mi můžete poslat domů na adresu, kterou již máte. Nebo přímo na e-mail, či na papír, vyfotit a taktéž na e-mail. Těším se na vaše zážitky. 🙂

Dále si děti pravidelně čtěte, to je důležité.

 

M

Stále procvičujeme malou násobilku.

PS Hejného metoda III- str. 97- 98

 

PK

Na léto si budeme muset ještě chvíli počkat.

Proto si zopakujeme:

-jarní květiny (části kvetoucí rostliny)

-stromy na jaře (části kvetoucího stromu)

-jarní les

-ptáci a jejich hnízda

-jaro u vody

 

HV, TV

-dle možností si zatančete JUST DANCE

-tanečky: Mazurka, Cib cib cibulenka

-Hlava, ramena, kolena, palce……..

 

VV, PV

budete potřebovat:

-časopis, nůžky, černou fixu, bílý papír či čtvrtku, lepidlo

-v časopise najděte a vystřihněte části obličeje, které poté nalepíte do předkreslené hlavy

Aj 9. týden (11.-15.5.)

Dokončíme 5. lekci. Měl/a bys umět názvy místností (i napsat), rozumět otázce Where is…? Kde je…? A jednoduše na ni odpovědět: in the kitchen (v kuchyni)

Svoje znalosti si ověř v prac. sešitě na stránkách 41-43 (některá cvičení jsou s poslechem, vynech je nebo popros někoho z rodičů, pokud si s čímkoli nebudeš vědět rady, nevadí, vše doženeme ve škole)

Zahraj si hru:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms

 

 

 

 

 

 

 

Přáníčko

Plán učiva 4.5.- 7.5.

Vážení rodiče, milé děti,

moc vás zdravím a přeji krásné sluníčkové dny. Tento týden budeme převážně procvičovat a opakovat.

ČJ

PS- str. 38- doplňte tajenku

Učebnice str. 78/6 a, b, c,- přečtěte si děti básničku, zapište do sešitu, odpovězte na otázky

cv.7- Hra- vymysli 3 podstatná jména (osobu, zvíře, věc ) začínající hláskou……. m, p , s

Dále pokračujeme ve čtení své oblíbené knihy a vedení “Čtenářského deníku”.

M

Hejného metoda III.-str. 95-96

-opakujeme malou násobilku, slovně, písemně

PK

Téma: Hmyz, včela

-krátce zapište přehled hmyzu do sešitu 

-zakreslete včelu a popište stavbu těla- obrázek napoví

– mol, veš dětská, blecha, moucha domácí.

TV

-zaskáčeme si přes švihadlo, vpřed, vzad a vajíčko 🙂

HV

-zazpíváme si píseň

Příhody včelích medvídků

VV, PV

Zahrajeme si na umělce a vyzkoušíme si různé výtvarné techniky.

Jackson Pollock

-budeme potřebovat: temperové barvy, které naředíme v kelímkách s vodou, krabici, či igelit pod čtvrtku, abychom nic nezašpinili

-štětce, klacíky, avšak nic neroztíráme, jen barvu nanášíme, cákáme

-technika: dripping- nalévání nebo nakapávání barvy na čtvrtku, plátno

Těším se na vaše umělecká díla, můžete vyfotit a poslat e-mailem.

 

Vzkaz od paní vychovatelky Míši:

Výchovy 6 (4.5.-8.5.2020)

 

Aj 8. týden (4.-7.5.)

Milí druháčci,

Tento týden začneme pohádkouJ

Vůbec nevadí, že nebudeš všemu rozumět, dívej se na obrázky a zkus „pochytit“ některá slovíčka

https://www.youtube.com/watch?v=W-WLnxbvMyw

prac. sešit str. 38 – doplň slovíčka, spoj a zkus si přečíst

slovíčka Tě naučí i Steve se svojí Maggie: https://www.youtube.com/watch?v=2jywwB8njM4

 

 

 

Momentky z domácí školy 6

 

      

   

         

 

     

   

 

 

AJ-plán učiva 27.4.-30.4.

Milí druháčci,

Pokračujeme v 5. lekci. Podívejte se do pracovního sešitu str.36 a zakroužkujte správné slovo k obrázkům. Zopakujte si názvy místností. Pokud vám mohou pomoci rodiče, mohou se vás ptát: Where is Ruby/Tina…? Vy odpovíte: in the bathroom… (v koupelně)

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc